Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.
‭‭1 Kronieken‬ ‭16:11‬ ‭