‘De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.’ ‭‭Filémon‬ ‭1:25‬