Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.
‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬ ‭