Micha‬ ‭7:7
Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Micha‬ ‭7:7