We zijn geroepen om in het Licht te wandelen. 1 Johannes 1:7