Het bloed dat ons schoonwast van alle zonden. 1 Johannes 1:7