Home > Kruimels uit Anke

Over Anke

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Anke has created 22 blog entries.

Hebreeën 9:11a

En dat betere is er nu. Nu is Christus gekomen als Hogepriester van alle goede dingen die zouden komen. Hebreeën 9:11a (BB)

Lukas 2:14 Tweede Kerstdag

Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze prezen God en zeiden: "prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!" Lukas 2:14 (BB)

Jesaja 9:5 // Eerste Kerstdag

Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt Zijn Naam; Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 (HSV)

Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jesaja 9:1 (HSV)

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jesaja 7:14 (HSV)

1 Korinthe 13:12

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. 1 Korinthe 13:12 (HSV)

Psalm 19:9

De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. Psalm 19:9 (HSV)