Home > Kruimels uit Céline Dijkstra

Over Céline Dijkstra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Céline Dijkstra has created 50 blog entries.

psalm 25:4

Maak mij HEER met Uw wegen bekend, leer mij Uw paden te gaan. Psalm 25:4

Psalm 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Efeze 6:10

Wordt gesterkt in de Heere en de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10

2 Korinthe 5:17

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17

Openbaringen 1:8

Ik ben de alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. Openbaringen 1:8

Nehemia 8:11

De vreugde van de Heere is mijn kracht. Nehemia 8:11

Psalm 63:4

Uw goedertierenheid is beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen u prijzen. Psalm 63:4

Psalm 105:1

Loof de HEERE, roep luid Zijn naam, maak Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105:1

Lucas 12 : 22-23

Daarom zeg ik tegen jullie: maak je nergens zorgen over. niet of je wel te eten zal hebben Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. het leven is toch belangrijker dan het eten? en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding? Lucas 12 : [...]

Markus 12:30

Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Markus 12:39