Home > Kruimels uit Céline Dijkstra > Pagina 2

Over Céline Dijkstra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Céline Dijkstra has created 50 blog entries.

Zacharia 10:3

Juigh en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, ik kom, en zal in uw midden wonen spreekt de HEERE. Zacharia 10:3

2 Korintiërs 9:15

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 2 Korintiërs 9:15

Kerst is een dag

Kerst is een dag om te gedenken, te omarmen, te aanbidden, het Koningskind.

Lucas 2:6 en 7

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Lucas 2:6-7

Lucas 2 : 4-5

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Lucas 2:4-5

Lucas 2 : 14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Lucas 2:14

Lucas 2 : 20

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Lucas 2:20

Lucas 2 :10-11

Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here. Lucas 2 :10-11