Home > Kruimels uit Dagelijkse Broodkruimels

Over Dagelijkse Broodkruimels

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Dagelijkse Broodkruimels has created 77 blog entries.

Voetafdrukken In Plaats Van Rimpels

George Floyd De afgelopen weken overspoelde de media ons met berichten rondom racisme. De communicatie over de dood van George Floyd door politiegeweld zorgde er in alle lagen van de samenleving voor dat racisme de gemoederen bezighield. De één vond alle ophef eromheen maar onzin, terwijl de ander gehoor gaf [...]

Het Fastfood Van Acceptatie

Het Gevecht Om Acceptatie. Het gevecht om acceptatie. Iedereen kent dit gevecht. Voor iedereen ligt dit gevecht op een iets ander vlak. De één struggled met acceptatie door de groep, een ander kan zichzelf niet accepteren en een derde krijgt zijn hoofd er maar niet omheen hoe God ooit vol [...]

Knijpen In Een Illusie

Het Cadeau Van God Toen God de mens in de hof de opdracht gaf om te heersen over de aarde, gaf Hij hem daarmee zeggenschap over alles wat Hij gemaakt had. Adam en Eva leefden in overgave aan God, bespraken hun dag met Hem en genoten van Zijn aanwezigheid. Het [...]

Alles Wat Je Vasthoudt Gaat Kapot

Loslaten Misschien wel het moeilijkste wat er is. Iets loslaten. Als je hebt ontdekt dat je iets los moet laten, om wat voor reden dan ook, ben je eerst tot het besef gekomen dat je het vast hebt. En dat dat niet nodig is. Want als je het los zou [...]

2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Korintiërs 3:18

Mattëus 4:17

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer' zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!' Mattëus 4:17

1 Korintiërs 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 1 Korintiërs 1:10

Kolossenzen 3:5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Kolossenzen 3:5

Romeinen 8:39

Hoogte noch diepte, nog enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus, onze Here is. Romeinen 8:39