Home > Kruimels uit Liza de Jonge

Over Liza de Jonge

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Liza de Jonge has created 34 blog entries.

Psalm 72:3

Er zal vrede heersen in de bergen. Uw volk zal in vrede leven in de heuvels. Psalm 72:3

Galaten 2:20

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Galaten 2:20

Psalm 92: 13-14

Als je leeft zoals God het wil, zal het goed met je gaan. Je zal groeien als een palmboom, hoog worden als een cederboom op de Libanon. Je bent dan geplant op het voorplein van het heiligdom van onze God. Psalm 92: 13-14

1 Johannes 2:2

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de hele wereld. 1 Johannes 2:2

Jakobus 2:17

Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Jakobus 2:17

Hebreeën 13:20-21

Moge de God van de ​vrede, die onze ​Heer​ ​Jezus, de machtige ​herder​ van de schapen, door het bloed van het eeuwig ​verbond​ uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand [...]

Galaten 5:25

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Galaten 5:25

Johannes 15:8

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Johannes 15:8

Lukas 18:27

Hij zei tegen hen: “Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk.” Lukas 18:27

Openbaring 21:4

Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. Openbaring 21:4