Home > Kruimels uit Marjoke van den Dool

Over Marjoke van den Dool

Ik ben getrouwd met Ron, moeder van Bram, Job, Hanne en Tijs. Ik hou van dé Kunstenaar, God is mijn Voorbeeld. Ik geniet van alle kleur en vorm die Hij in zijn meesterwerk heeft gelegd. Mijn verwondering en talenten wil ik graag delen als DagelijkseBroodkruimels.

Nehemia 9:31

"U hebt hen niet verlaten, want U bent een genadige en liefdevolle God." Nehemia 9:31 (NBV) Het was zover. Na de ballingschap is de tempel herbouwd en staan de Israëlieten in Jeruzalem. De wet van Mozes wordt voorgelezen, verteld wordt over de woestijnreis, manna & kwartels, water uit de rots, [...]

Deuteronomium 8:5

Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer, Uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Deuteronomium 8:5 (NBV)

Lucas 3:6

En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Lucas 3:6 (NBV)

Efeziërs 1:3

Geestelijke zegeningen. Ben jij weleens stil en kijk je naar de zegeningen die God je heeft gegeven? De geestelijke zegeningen? Ik heb een uitdaging voor je vandaag. Zoek de rust op en lees eens Efeze 1: 1-14 (leg eventueel andere vertalingen ernaast om de betekenis van de lange zinnen te [...]

Handelingen 2:17

Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Handelingen 2:17 (NBV)

Openbaring 1:8

Ik ben de alfa en de omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Openbaring 1:8 (NBV)

Galaten 5:13

U bent geroepen om vrij te zijn. Galaten 5:13 (NBV)

Prediker 3:1

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Prediker 3:1

Psalm 20:5

Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen. Psalm 20:5