Home > Kruimels uit Marleen Sørensen

Over Marleen Sørensen

Bekijk alle videokruimels van Marleen

Wees dankbaar!

Ook vaak bezig met wat je nog niet hebt? Deze video zet je even stil. Wees dankbaar! Een video van Bright Side.

God bestaat niet!

Hoe kan het dat er zoveel pijn en lijden is in deze wereld? God bestaat niet! Of toch wel? Een aantal jaren geleden bracht yesHEis deze video uit. We vonden hem zo goed dat we hem hebben ondertiteld.

Markus 1:17-18

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Markus 1:17-18

Psalm 118:24

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Psalm 118:24

Prediker 11:4-5

Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. Prediker 11:4-5

Hebreeën 12:1-2

We moeten ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hebreeën 12:1-2

Psalm 51:12

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Psalm 51:12

Markus 16:15

Het Evangelie als een olievlek: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Markus 16:15

Matthëus 6:26

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Matthëus 6:26

Psalm 84:6-7

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Psalm 84:6-7