Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

Over Mirjam Hiemstra-Oberman

Hoi Hoi... mijn naam is Mirjam Hiemstra, God is de regisseur van mijn leven en d.m.v Bijbelteksten, gedichten en quotes verwerken in afbeeldingen wil ik God de eer geven die Hij toekomt.. Ik hoop en bid dat jij bemoedigd mag worden en dat je Gods Liefde mag ervaren in welke omstandigheden jij je ook bevind! Wees Gezegend! <3

Psalm 139:14

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Psalm 139:14

2 Kronieken 20:6

HEER, God van onze voorouders, U bent God in de hemel en U heerst over de koninkrijken van alle volken. In Uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen U verzetten. 2 Kronieken 20:6

Ik ben….

Ik ben een Kind van God Joh 1:12Ik ben een Nieuwe schepping 2 Kor 5:17Ik ben een Heilige 1 Kor 1:2, Ef 1:1Ik ben een Zoon/Dochter van God Gal 3:26Ik ben een Vriend van Jezus Joh 15:15Ik ben Gerechtvaardigd uit het geloof Rom 5:1Ik ben meer dan Overwinnaar Rom 8:37Ik [...]

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.' Openbaring 22:7

Efeziërs 5:9-10

Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien. Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van jullie vraagt! Efeziërs 5:9-10

Geloof…

"Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke." Citaat Corrie ten Boom

Hosea 6:6

Want liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hosea 6:6

Kolossenzen 1:16

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Kolossenzen 1:16

1 Samuël 2:1

Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij Uw hulp beleef ik vreugde. 1 Samuël 2:1