Home > Kruimels uit Nadine Wilbrink

Over Nadine Wilbrink

Houdt van God en van de kleur groen. Vallen-opstaan-en-weer-doorgaan-christen. Geniet van taal en taalgrapjes. Deelt graag nieuwe inzichten over het dagelijks leven met God. Grootste inspiraties: kinderen, de natuur en mooie quotes.

Ja of Nee?

Ik leef in een land waarin ik alle ruimte krijg om te geloven. Ik kan mijn gedachten over God op papier zetten, en zelfs op internet plaatsen onder mijn eigen naam. Ik kan in de tuin, in de auto en op straat gesprekken voeren, zonder dat ik bang hoef te [...]

Psalm 72 – Een Lied Van Hoop!

Psalm 72: een lied van hoop. Zij zullen U vrezen. Zolang de zon en de maan zullen zijn. Van geslacht tot geslacht. In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan niet meer is. Hij zal heersen vanaf de noordelijke IJszee tot [...]

Volmaakt

Ik merk dat probeer te voldoen aan allerlei verwachtingen. Dat ik probeer te voldoen aan wat ik denk dat anderen van mij verwachten als dochter, als zus, als vriendin, als mede christen. Ik probeer te voldoen aan wat ik denk dat God van mij verwacht. En het lukt niet om [...]

Ode Aan De Schepper

In het begin schiep God de hemel en de aarde... Het begin. Een bijzondere gedachte. God was er altijd al, Hij is eeuwig. Maar zorgde voor een begin. Een nieuwe periode, alleen Hij wist hoe lang deze zou duren. En duizenden jaren later gaf Hij jou ook een plekje op die [...]

Ik Zie Jou

Vader en kind In de Bijbel staan een heleboel uitdrukkingen als het gaat om de relatie tussen God en de wedergeboren mens. Bruidegom en bruid, Herder en schaap, broeders, vrienden. Maar de mooiste vind ik 'Vader en kind'.  Omdat het zoveel uitdrukt over Zijn liefde, Zijn nooit aflatende trouw en [...]