Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

Over Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 24 en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Kolossenzen 3:11

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Kolossenzen ‭3:11‬

Johannes 8:36

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.‭‭ Johannes‬ ‭8:36‬

Zefanja 3:17

De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich. Zefanja ‭3:17‬

Deuteronomium‬ ‭31:6‬ ‭

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u mee gaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deuteronomium‬ ‭31:6‬ ‭

Psalmen 70:6

Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer! Psalm‬ ‭70:6‬ ‭

Psalmen 84:12

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Psalm‬ ‭84:12‬

Jesaja 46:13

Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn luister. Jesaja‬ ‭46:13‬ ‭

1 Korinthe 3:19

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 1 Korinthe 3:19

Psalmen 43:3

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen. Psalm‬ ‭43:3‬