Home > Kruimels uit Tycho Jansen

Over Tycho Jansen

Gezegend met een mooi gezin. Een man van veel woorden: schrijver, soms dichter en soms (s)preker. "Al schrijvend ontdek je dat alles al in de Schrift beschreven is."

Dr. Martin Luther King: Een Droom En Een Opdracht

Vandaag, woensdag 4 april, herdenkt de wereld de moord op dr. Martin Luther King. De herdenking bepaalt ons bij de belangrijke vraag: wat is de erfenis van zijn strijd tegen discriminatie en sociale ongerechtigheid? En wat is mijn aandeel in die strijd?   Het antwoord op die vraag mag ons [...]

Goede Vrijdag; God verlaten? 

40-dagen Rechters; Overdenking bij Goede Vrijdag en het bijbelboek Rechters; God verlatenheid Leestekst: Rechters 21:25 en Matteüs 27:45-50   Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, [...]

Witte Donderdag Petrus Leert Het Goede

40-dagen Rechters; Overdenking bij Witte donderdag en Rechters 21:25; Petrus leert het goede! Leestekst: Rechters 21:25 en Matteüs 26:17-35 Vandaag is het Witte Donderdag, de dag in de Stille Week waarop traditioneel de instelling van het Heilig Avondmaal wordt herdacht en gevierd. De dag waarop Christus samenkwam met Zijn leerlingen [...]

Een Poort Naar De Toekomst

40-dagen Rechters; Overdenking bij Rechters 21; een poort naar de toekomst Leestekst: Rechters 21 Het verhaal over het volk Israël in de tijd van de Rechters of Richteren lijkt te eindigen in volledige chaos. Hoofdstuk 19 luidt dit einde al in met de terugkerende uitspraak “In die tijd, toen er [...]

maandag 19 maart – Micha En Micha

40-dagen Rechters; Overdenking bij Rechters 17; Micha en Micha Leestekst: Rechters 17:1-13 Ze hebben elkaar, tijdens hun leven, nooit ontmoet; de naamgenoten Micha uit Efraïm en de profeet Micha uit Moreset in Juda. Tussen hun levens zaten ruim 3 eeuwen, meerdere koningen en meerdere keren dat God Zijn volk moest [...]

zondag 18 maart – Een Falend Keuzemenu

40-dagen Rechters; Overdenking bij Rechters 17; een falend keuzemenu Leestekst: Rechters 17:1-13 Cultuur en identiteit zijn in deze tijd belangrijke en veel besproken onderwerpen. Toch zijn beide begrippen buitengewoon moeilijk te definiëren. En vaak blijkt de algemene kennis over onze eigen geschiedenis, die onze cultuur en identiteit heeft gevormd, zeer [...]

donderdag 8 maart – Zelf Je Eigen Vijand

40-dagen Rechters; Overdenking bij Rechters 9 en 10:1-5 Leestekst: Rechters 9:7-15 Het terugkerende patroon in het Bijbelboek Rechters is helder; zodra een Rechter sterft, vergeet het volk Israël de weldaden van God. Het volk gaat afgoden dienen en zucht uiteindelijk onder onderdrukking. En ook na de dood van Gideon komt [...]

woensdag 7 maart – Verleiding Van Macht

40-dagen Rechters; Overdenking bij Richteren 8:22-32 De opmars van Gideon wordt niet meer gestopt. Uiteindelijk moeten de Midjanieten buigen voor de overmacht. Na de strijd tegen de vijand, breekt voor Gideon een nieuwe strijd aan. Een worsteling, die we allemaal kennen: de verleiding van macht. Er was maar één reden [...]

dinsdag 6 maart – De Wapens Van Gideon

40-dagen Rechters; Overdenking bij Richteren 7:15-22 Gideon trekt ten strijde. En Gideon mag als rechter het volk Israël bevrijden van de onderdrukking! Toch gaat Gideon niet de strijd aan met een eigen strategie; en ook niet met indrukwekkend wapentuig. De strategie, die kwam van God. En de wapens, die blijken [...]

maandag 5 maart  – Leiderschap volgens Gideon

Overdenking bij Rechters 7:9-15 De geschiedenis rond deze leidsman van het volk Israël kenmerkt zich door het tweezijdigheid! Het begint al bij de roeping van Gideon. De engel (boodschapper) komt niet met een mededeling, maar er ontstaat een gesprek, een dialoog (Rechters 6:11-18). En ook op de vooravond van de [...]