Home > Kruimels uit Willemieke

Efeziërs 4:31-32

Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Efeziërs 4:31-32

Psalm 37:7

Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37:7

Efeziërs 4:2

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4:2

Opwekking 377

Leer mij volgen zonder vragen Opwekking 377 - Wat de toekomst brenge moge

Spreuken 19:21

In het hart van een mens leven vele verborgen gedachten, maar wat de Here besluit, gebeurt. Spreuken 19:21

Lucas 16:10

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Lucas 16:10

Psalm 57:8

O mijn God, U stelt mij gerust, mijn hart is weer tot rust gekomen. Ik zal liederen en psalmen voor U zingen. Psalm 57:8

Psalm 119:10

Met mijn hele hart wil ik U volgen. Helpt U mij om niet van U af te dwalen. Psalm 119:10

Opwekking 789

En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij. Opwekking 789 - Lopen Op Het Water

Efeziërs 4:2

Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Efeziërs 4:2