Home > Kruimels uit Willemien van Werkhoven

Over Willemien van Werkhoven

Wil Zijn liefde delen, kan blij worden van mooie foto's en teksten en ben visueel ingesteld. Dit kan ik nu door het maken van kruimels creatief combineren. Bekijk alle kruimels van Willemien

1 Johannes 4:8

Ik heb lang nagedacht over deze tekst. Het is zó makkelijk om te zeggen dat je als christen iedereen moet liefhebben. Maar als iemand jou echt pijn heeft gedaan, of misschien nog heftiger, als hij jouw kind pijn heeft gedaan, dan lijkt het haast onmogelijk om die persoon lief te [...]

Ruth 3:11

Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Ruth 3:11 (NBV) Wat zou jij vragen als jij aan de voeten van Jezus lag? Toen wij als gezin een tijd in het buitenland woonden, probeerden we ons aan te passen aan de gewoonten van het [...]

Psalm 57:2B

Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Psalm 57:2B (HSV)

Johannes 15:17

Duidelijke taal toch? “Dit is Mijn gebod: heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad”. Omdat het moet? Nee, je bent niet Gods slaaf, die zonder nadenken geboden opvolgt. Het betekent dat je de ander liefhebt, omdat Jezus jou liefheeft. De ander liefhebben, kun je dus alleen ALS je weet [...]

Jesaja 61:1

De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jesaja 61:1 (NBV)

Romeinen 8:38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39 (NBV)

3 Johannes 1:2

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 3 Johannes 1:2 (HSV)

Goede vrijdag – Max Lucado

Jezus stierf niet door het toedoen van de soldaten, of door het geschreeuw van de menigte. Het was Zijn liefde voor jou die Hem het leven kostte. - Max Lucado

Markus 15:39

Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods Zoon! Markus 15:39 (NBV)