Ooit werd het licht door God ‘in het bestaan gesproken’. “Daar zij licht!” In de velden van Efrata klonk opnieuw Gods stem; “Daar zij Licht!” De geboorte van Jezus was de onthulling van Gods liefde voor ons. Vervuld van die liefde verlangen wij opnieuw naar De stem van onze Vader. Naar het moment dat God voor altijd Licht in ons bestaan zal spreken; “Daar zij Licht!”