Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht hier op

aarde zal herstellen. Job 19:25