Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in  Hem. Kolossenzen 2:6