Home > Kruimels > Bijbelteksten > 2 Thessalonicenzen

2 Tessalonicenzen 3:5

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. 2 Tessalonicenzen 3:5

2 Tessalonicenzen 3:16

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. 2 Tessalonicenzen 3:16

2 Tessalonicenzen 2:16

God, onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd en Hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt.   2 TESSALONICENZEN 2:16

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

2 Tessalonicenzen 1:11-12

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij [...]

2 Tessalonicenzen 3:5

Ik bid dat de Heer zal zorgen dat je met heel je hart van God houdt en dat je trouw bent aan Christus. 2 Thessalonicenzen 3:5

2 Tessalonicenzen 1:3

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Tessalonicenzen 1:3

2 Tessalonicenzen 1:11

Een gezegend nieuwjaar! Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. 2 Tessalonicenzen 1:11. Bekijk naast deze kruimel ook het nieuwjaars blog dat over dit vers is geschreven: https://dagelijksebroodkruimels.nl/de-beste-wensen