Home > Kruimels > Bijbelteksten > Efeziërs
Bijbelteksten Efeziërs

Bijbelboek Efeziërs

Het boek Efeziers is het 49e boek uit de Bijbel en bevat 155 verzen in 6 hoofdstukken. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Efeziërs gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Efeziërs

Bijbelteksten Efeziërs overzicht

Efeze 2:8

Door zijn geweldige genade bent u gered. Efeze 2:8

Efeze 4:2

Nederigheid Zachtmoedigheid Geduld Efeze 4:2

Efeze 4:31-32

Verbitterd? Dit kun je eraan doen. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efeze 4:31-32 HSV

Efeze 4:5

Eén Heere, één geloof, één doop. Efeze ‭4:5‬

Efeze 4:7

Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Efeze 4:7 HSV

Efeze 4:5

Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.’ ‭‭Efeze ‭4:4-6‬ ‭

Efeze 6:10

Efeze 6:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10

Efeze 6:10

Wordt gesterkt in de Heere en de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10

Efeze 6:11

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Efeze 6:11

Efeze 6:11

Trek de ​wapenrusting​ van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de ​duivel. Efeze 6:11

Efeziërs 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 1:4 Ik weet dat je noch volmaakt, noch zondeloos bent, maar toch ben je heilig en zuiver in Mijn ogen. Als Ik naar je kijk, zie Ik [...]

Efeziers 1:4-14

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christuszijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in [...]

Efeziërs 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2:10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar. Niets [...]

Efeziërs 2:14

Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen. Efeziërs 2:14-15

Efeziërs 2:17-18

Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Efeziërs 2:17-18

Efeziërs 2:4-5

Maar omdat God zo ​barmhartig​ is, omdat de ​liefde​ die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze ​zonden, samen met ​Christus​ levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn ​genade​ gered. Efeziërs 2:4-5

Efeziërs 3:12

Je bent altijd welkom! Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen vrij toegang tot God. Efeziërs 3:12

Efeziërs 3:17

Bid, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Efeziërs 3:17

Efeziërs 3:20a

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Efeziërs 3:20a

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig