Bijbelteksten Psalmen

Bijbelboek Psalmen

Het Bijbelboek Psalmen. Psalmen bevat 2461 Bijbelverzen verdeeld over 150 hoofdstukken. Daarin komen 142 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Psalmen gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Psalmen

Bijbelteksten Psalmen overzicht

Genesis 15:6

Abram geloofde wat de Heer zei, en daarom vond de Heer Abram een goed mens. Genesis 15:6

God laat zich kennen!!!

Een typische vraag voor een gelovige is: Hoe leer ik God kennen? Maar, een vraag die gelovigen en niet gelovigen verbindt, gaat daar vaak aan vooraf: De zoektocht naar het waarom en hoe! Hoe is het leven ontstaan? Wat is onze bestemming? En waarom is de wereld zoals hij is? [...]

Goede Vrijdag; God verlaten? 

40-dagen Rechters; Overdenking bij Goede Vrijdag en het bijbelboek Rechters; God verlatenheid Leestekst: Rechters 21:25 en Matteüs 27:45-50   Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, [...]

Jeremia 29:11 Psalm 139:17

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. ‭‭Jeremia‬ ‭29:11‬ ‬‬ Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! ‭‭Psalmen‬ ‭139:17

Liefde, licht en leven

Ik wens je liefde, licht en leven. Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. Psalm 36:10-11

Mijn Ziel Is Stil Voor God, Van Hem Is Mijn heil.

"Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil" Psalm 62:2 Stil worden betekent werkelijk niet meer in staat zijn iets te zeggen, alsof een vreemde, maar vertrouwde hand op onze lippen wordt gelegd en ons maant te zwijgen. Stil zijn betekent zalig zijn met het oog [...]

Psalm‬ ‭118:9‬ ‭

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Psalm‬ ‭118:9‬ ‭

Psalm ‭143:9‬

Psalm‬ ‭143:9 Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik. ‭‭Psalm‬ ‭143:9

Psalm 1:2

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Psalm 1:2

Psalm 1:3

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3

Psalm 1:3

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3 (NBV)

Psalm 1:6

Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Psalm 1:6

Psalm 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Psalm 100:3 Deze kruimel is ook als christelijke kaart verkrijgbaar in onze webshop. Kijk hier voor ons volledige aanbod.

Psalm 100:4

Als je Mij in Geest en waarheid aanbidt, voeg je je bij het koor van engelen dat altijd voor mijn troon staat. Al kun je hun stemmen niet horen, jouw lofprijzing en dankzegging zijn duidelijk hoorbaar in de hemel. Kom Zijn poorten binnen met een loflied, hef in Zijn voorhoven [...]

Psalm 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Psalm 100:3

Psalm 103:1-5

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, [...]

Psalm 103:11

Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over die hem vrezen. Psalm 103:11

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig