Lucas 1: 46 -48 Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft ook gehad voor mij, zijn minste dienares.