Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn levensduur toevoegen? Lucas 12:25

Stop met dat eindeloze ronddraaien in kringetjes van bezorgdheid! Scheur je aandacht los van de toekomst  en richt je op het huidige moment, waar Mijn liefdevolle aanwezigheid op je wacht. Zoek Mijn aangezicht met een glimlach in je hart, vervuld van het besef dat Ik vreugde vind in jou. Praat met Mij over alles wat je bezighoudt, alle verantwoordelijkheden die op je schouders drukken. Vraag Mij om hulp in het stellen van prioriteiten.

 

De tekst van deze kruimel komt uit het dagboek ‘Ik ben altijd bij je’ van Sarah Young.