Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Lucas 19:3