Ik ben de alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. Openbaringen 1:8