Loof de HEERE, roep luid Zijn naam, maak Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105:1