Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Spreuken 8:17