Home > Kruimels uit Laura Beek

Over Laura Beek

Ik ben Laura, 18 jaar en hou veel van christelijke muziek (maken) waarmee ik God groot kan maken en tegen Hem kan praten. Verder verzamel ik allerlei bijbelteksten/quotes. Zo kwam ik uit bij DagelijkseBroodkruimels, waar ik nu zelf kruimels maak. Graag wil ik door middel van kruimels Gods liefde en woorden verspreiden. Bekijk alle kruimels van Laura

Jesaja 41:13

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. Jesaja 41:13

2 Tessalonicenzen 3:5

Ik bid dat de Heer zal zorgen dat je met heel je hart van God houdt en dat je trouw bent aan Christus. 2 Thessalonicenzen 3:5

Opwekking 617

Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet, en hoort mij als ik roep. Opwekking 617 Volledige tekst Opwekking 617 - Een machtig maker(Hij kent mijn naam) Hieronder de volledige tekst van Opwekking 617 - Een machtig maker(Hij kent mijn naam): Een machtig [...]

Christus wees om mij heen

Christus, wees voor mij en achter mij, boven mij, ook onder mij. Christus wees met mij, in mij, om mij heen en woon in mij. Heer, wees om mij heen. Omgeef mij dag en nacht. St. Patrick's Bön

Psalm 25:5

Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijft ik hopen, elke dag weer. Psalm 25:5

Kind van God – Opwekking Kids 217

Heel gewoon, zoals ik ben ben ik een kind van de Here God heel gewoon, zoals ik ben ben ik een kind van God als ik lach maak ik God blij als ik huil dan troost Hij mij voel ik me goed, of juist heel rot, ik blijf een kind, [...]

Lijken op U – Martin Brand

'k Vraag niet om mooie woorden, die zijn er al genoeg. En ik hoef ook niet zo nodig sterk te zijn. Ik vraag ook niet om gaven, om wonderen te doen, want al uw grote mannen waren klein. Ik wil lijken op U, maak mij meer zoals U, vol van [...]

Opwekking 678

God van het licht, U schittert in uw heerlijkheid. Eeuwige God, U fonkelt in uw pracht. God van het licht, uw stralende aanwezigheid verlicht mijn hart, U bent de Morgenster. Opwekking 678 Volledige tekst Opwekking 678 – God van het licht Hieronder de volledige tekst van Opwekking 678 – God [...]

Hooglied 2:7

Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. Hooglied 2:7

Opwekking 598

Iedere dag kneden Uw handen, mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan. Opwekking 598 Volledige tekst Opwekking 598 - Uw sterke hand Hieronder de volledige tekst van Opwekking 598 - Uw sterke hand: Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. [...]