Een parel van grote waarde

Groot, groter, grootst
ik wil de grootste zijn.

Min, minder, minst
de minste maakt mij klein.

Klein, kleiner, kleinst
dat voelt toch niet zo fijn

Maar waar het in Uw
Koninkrijk om gaat Heer,
dat wij in onze kleinheid
pas een parel van grote
waarde in Uw ogen zijn.

Een parel van grote waarde