Rechts en links was een muur van water. Daartussen konden de Israëlieten door de zee lopen, over droge grond. Exodus 14:22 (BGT)