Home > Geen categorie

2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Korintiërs 3:18

zie 2 Kor 2:14

God leidt je altijd naar de overwinning. Je bent overwinnaar vanwege Hem.(zie 2 Kor 2:14)

Psalm 84:12

Heer, onze God, u leidt ons, u beschermt ons. U bent goed voor ons, u maakt ons sterk. U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt. Psalm 84:12 BGT

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.' Openbaring 22:7

Psalmen 107:29

Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Psalmen 107:29

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Psalm 23:3

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam. Psalm 23:3 Niet tot eer van onszelf, nee tot eer van Hem. Hij geeft ons kracht om Hem de eer te geven. Hoe vaak doen we dat? Willen we niet vooral kracht ontvangen tot eer van onszelf? 

Kerst is een dag

Kerst is een dag om te gedenken, te omarmen, te aanbidden, het Koningskind.

Filippenzen‬ ‭4:6‬

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; ‭‭Filippenzen‬ ‭4:6‬ ‭

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Johannes 13:34