Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen: ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. Hosea 2:18