Dagelijkse Bijbeltekst

Voor een dagelijkse Bijbeltekst ben je bij DagelijkseBroodkruimels (ons) aan het goede adres. Wij zijn een christelijke community die het Woord van God met zoveel mogelijk mensen wil delen. Dit dagelijkse Woord of anders gezegd deze dagelijkse Bijbeltekst delen we via de e-mail en alle bekende social media kanalen.

Onze dagelijkse Bijbeltekst wordt altijd voorzien van een afbeelding. Deze Bijbelteksten van de dag met afbeeldingen worden gemaakt door onze christelijke community. Naast een Bijbeltekst van de dag bieden we ook christelijke berichten als christelijke quotes, christelijke gedichten en christelijke video’s. De dagelijkse Bijbeltekst wordt iedere morgen tussen 06:30 en 07:00 uur verzonden.

Bekijk een aantal dagelijkse Bijbelteksten
Inschrijven voor dagelijkse Bijbeltekst
Dagelijkse Bijbeltekst

Een dagelijkse Bijbeltekst gratis!

Het is goed om dagelijks met het Woord bezig te zijn. Een dagelijkse Bijbeltekst kan je structuur bieden om elke morgen een Bijbeltekst te lezen of beter nog een Bijbelgedeelte te lezen. We versturen inmiddels al enkele jaren onze dagelijkse Bijbeltekst en veel mensen ervaren het als een zegen. Onze dagelijkse Bijbeltekst, dan wel Bijbelgedeelte van de dag is niet te vergelijken met Dagelijks Woord, de Bijbeltekst van de dag Taize of tekst van de dag Hour of Power.

Wat DagelijkseBroodkruimels uniek maakt is dat we iedereen de mogelijkheid willen geven om te delen. Onze missie is dan ook niet voor niets: Delen mogelijk maken zodat de wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft.

Elke dag een Bijbeltekst! Hieronder wat voorbeelden van onze Bijbel dagteksten. Onder aan deze pagina is het mogelijk om je in te schrijven voor een dagelijkse Bijbeltekst per e-mail.

Wanneer je voorkeur uitgaat naar een dagelijkse Bijbeltekst op papier lezen, neem dan ééns een kijkje in onze christelijke webshop. We bieden hier diverse Bijbelse dagboeken aan. Bijvoorbeeld: Dicht bij Jezus van Sarah Young en Hoop voor iedere dag van Billy Graham. Een Bijbel dagboek is een goed alternatief voor het online ontvangen van een dagelijkse Bijbeltekst. Naast Bijbelse dagboeken bieden we ook diverse andere christelijke boeken in onze webshop, maar bijvoorbeeld ook christelijke kaarten en leuke christelijke cadeaus.

Overzicht dagelijkse Bijbelteksten

Genesis 31:49 – Je bent in mijn gedachten
Een andere naam die hij kreeg was Mispa, want Laban zei daar ook: Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij elkaar in de buurt zijn. Genesis 31:49

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Ruth 1:16
Waar jij heen gaat, daar ga ik heen. Ruth 1:16

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Nehemia 8:10
Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Nehemia 8:10

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 18:31
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen. Psalm 18:31

Psalm 23:4
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Psalm 32:10
Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10

Psalm 37:4-6
Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Psalm 37:4-6

Psalm 46:2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46:2-3

Psalm 56:9
U bewaart mijn tranen in Uw fles. Psalm 56:9

Psalm 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Psalm 91:4

Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:1-2

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Spreuken 3:6
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Spreuken 3:6

Jesaja 49:16 – God vergeet jou nooit
Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49:16

Jesaja 60:1
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1

Jeremia 31:3
Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken. Jeremia 31:3

Matteüs 7:7 – Ik bid voor je
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Matteüs 7:7

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Matteüs 11:28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Matteüs 11:28

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Matteüs 28:20
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Johannes 14:27

Johannes 16:33
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

Romeinen 8:31
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39

Bovenstaande dagelijkse Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Hebreeën 13:5-6
Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ Hebreeën 13:5-6

Hebreeën 13:8
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8

1 Petrus 5:7
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7

Nog niet overtuigd van onze dagelijkse Bijbeltekst met afbeelding?

Neem dan ook eens een kijkje op onze pagina Bijbelteksten. Hier bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we dagelijkse Bijbelteksten van gemaakt hebben. Tip: de pagina met bemoedigende Bijbelteksten is erg populair!

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken