“WIJ GAAN EN STAAN VOOR EEN GENERATIE MENSEN DIE ECHT LEVEN EN SAMEN TEN VOLLE JEZUS BEKEND MAKEN OP DE PLAATS WAAR ZIJ ZIJN”

WIJ ZIJN

Meer dan 5 jaar geleden werd er een website opgericht vanuit het verlangen om in deze tijd, op relevante wijze Jezus bekend te maken aan onze generatie. Wat begon met het dagelijks delen van een eenvoudige Bijbeltekst met afbeelding groeide uit tot een christelijke community.

Pas onderweg bleek wat de impact was. Vrijwilligers meldden zich aan omdat ze ook het verlangen hadden om te delen. Een stroom getuigenissen en geruchten kwam op gang. Men ervoer verbinding met anderen leden van het Lichaam dat online meer en meer zichtbaar werd.

Het was nooit het doel om een bedrijf op te richten. Het enige doel was om Jezus bekend te maken. Sommige spraken hun twijfel uit over het oprichten van een bedrijf. Verklaarden de mannen die ervoor kozen om hun zekerheden op te zeggen voor gek. Anderen investeerden.

Het verlangen was helder. Het bedrijf zou delen mogelijk maken in de breedste zin van het woord om zo Jezus bekend te maken. Met name kaarten en cadeaus bleken uitermate geschikt te zijn voor het delen.

Er werd steeds meer gedeeld en verkocht. De stroom getuigenissen en geruchten werd krachtiger. Daaruit sprak een verlangen naar echtheid. Een vraag naar hoe het geloof toe te passen in een tijd als deze. Een vraag naar groei. De missie en visie werden op basis van nieuw verkregen inzichten verscherpt:

Wij gaan en staan voor een generatie die echt leeft. Die als persoon en in geloof #groeien. Die #delen van dat wat ze mochten ontvangen. Die #verbonden zijn met anderen binnen het Lichaam en daarbuiten. Die samen ten volle Jezus bekend maken op de plaats waar zij zijn. Wij zijn DagelijkseBroodkruimels.