Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt Zijn Naam; Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 (HSV)