En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
2 Timotheüs‬ ‭3:12‬ ‭