Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 1 Korintiërs 13:2 (NBV)

Hoe vaak het niet gebeurde als ik “mijn” stukje schreef bij een kruimel. Ik kon er best snel een mooi verhaal van maken. Maar ik proefde dat het mijn woorden waren. Het was niet God die ik daar doorheen liet spreken, zichtbaar liet worden. Pas als ik het in Zijn Handen gaf, dan kon Hij spreken (en ik overnieuw beginnen).

Ik geloof dat deze prachtige woorden over de liefde niet voor niets op deze plek in de brief van Paulus staan. Het staat midden tussen twee hoofdstukken over de gaven van de Geest. Profetie, onderwijs, tongentaal, genezing, wijsheid en nog veel meer.

We kunnen soms verlangen naar bepaalde gaven om woorden, kracht of genezing van God door te mogen geven aan de mensen om ons heen. Maar laat daarbij de liefde het belangrijkste zijn. Niet een gespeelde liefde. Niet een mooi glimlachje die harde woorden verpakt.

Laat het de liefde van God zijn.

De liefde die Hij ís. Bron van stromende Liefde.
Laten we ons doordrenken van Zijn liefde. Als een waterval die over ons en door ons heen spoelt.

Dat we zien wie wij zijn.

Geliefd door de Vader. Met onze fouten en eigenwijsheden.

En zo de ander tegemoet gaan.
Wetende dat de Vader met dezelfde ogen naar die persoon kijkt als naar jou.

Laat je éérst vullen met Zijn liefde, Woorden, Kracht. Steeds opnieuw.

De geschenken, de gaven, die God jou geeft, gebruik die om de ander te dienen, uit liefde.
Zoals Jezus.
Jij bent gemaakt in Zijn evenbeeld; je mag Hem, de Liefde zelf, weerspiegelen.
Neerknielen bij de ander; voeten wassen.
Spreken wanneer Hij praat.

Stil zijn als je geen woorden krijgt.

De ander omarmen als hij een fout heeft gemaakt.
Een hand op een schouder, om Zijn kracht en genezende liefde door te geven.

“Als ik zing zonder liefde,

dan verspil ik mijn adem met ieder lied.
dan breng ik een lege stem,
een hol geluid.
Als ik zou praten met een zilveren tong,
een menigte zou overtuigen
maar de liefde niet heb,
laat ik een bittere smaak na
met elk woord dat ik spreek.
Laat mijn liefde zijn zoals U, en zoals U bent.
Hoe U leefde. Hoe U stierf.
Liefde is opoffering.
Laat mijn liefde een bewijs zijn van Uw liefde.”
(For King And Country – Proof of Your Love)
De tekst bij deze kruimel is geschreven door Annemieke van Bochove.
#liefde #groei #echtleven