Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels integendeel, wij hebben met eigen ogen Zijn grootheid gezien. 2 Petrus 1:16