Als ik rijk ben in de Here
Tel ik geld en goed niet mee
Maar Hem dienen en Hem eren
Maakt me rijk en geeft me vrede

Rijk omdat Hij mij leert delen
In die grote erfenis
Die bestemd is voor zovelen
Van wie Jezus Redder is

Rijk omdat ik troost mag kennen
Wetend dat een prijs klaarstaat
Rijk omdat ik mag vertrouwen
Dat ik nooit alleen hoef gaan
Dat ik steeds op God mag bouwen
Hij gaat altijd voor mij aan

Rijk omdat er diepe vrede
Neerdaalt die mijn angsten sust
Iemand hoort naar mijn gebeden
Iemand brengt mij ware rust

Rijk zijn kun je zonder centen
Ogen dicht en handen saam
Biddend om een nieuwe lente
In Zijn glorierijke Naam!

Anne Lies Mossel-de Kievit