De weg van de liefde gaan.

In de Orthodoxe Jewish Bible staat hier voor het woord “liefde” “Ahavah”.
Ik hou ervan om te ontdekken wat de diepe Hebreeuwse betekenis van een woord is. Het grappige is, hoe meer ik er in duik, hoe minder ik ervan begrijp. Het is vaak zo veelomvattend. Maar ik kan wel mijn interpretatie weergeven.

Het “Ahavah” is gebaseerd op een werkwoord dat is opgebouwd uit 3 Hebreeuwse letters: Aleph – Hei – Beth.
“Aleph” staat voor het ultieme begin van alles.
“Hei” betekent “geven”.
“Beth” betekent onder andere “open huis”, “meer dan één, verdeeldheid”.

Liefde is “geven”, het is de bron van alles. En ontstaat uit de Bron van liefde. Geven, meer dan je bent en hebt.

De weg van de liefde gaan, dat is niet zomaar een gevoel volgen.
Het is de Liefde volgen.
Het is kiezen actief te géven.
Het is opoffering.
Het is sterven aan jezelf.
Het is de weg van Jezus gaan.

Ik denk dat dat begint met naar jezelf te kijken.
Te zien hoe God JOU liefheeft met deze liefde.
“Ik heb je lief met een eeuwigdurende LIEFDE”, zegt God bijvoorbeeld in Jeremia 30.

Hij heeft deze liefde (ahavah) voor de hele wereld laten zien, door Zijn Zoon te géven, zodat we Hem zouden geloven en vertrouwen (Johannes 3:16).
Dát is de liefde die we mogen ontvangen, “Dank U wel” op zeggen.

En pas als je hebt ontvangen, kun je weggeven. Ja toch?

Allereerst aan God.
“Heb liefde voor de Heere God”, zegt Jezus. “Dat is het eerste gebod. En het tweede is: geef liefde aan je naaste. Er is geen groter offer dan deze.” (zoals in de grondtekst staat).

Een geurig offer. Voor onze Vader, die ons líefheeft.

Hoe? Door te wandelen als kinderen van het Licht, vertelt Paulus in Efeze 5.
Doe de dingen die het licht mogen zien.
Vraag de Vader welke dingen je mag doen, en doe wat Jezus liet zien (die ook de dingen van Zijn Vader deed).
Alles wat goed en waar is, en wat de ander recht doet. Laat je steeds opnieuw vullen met Zijn Geest. Zing en aanbidt met andere gelovigen.
En bovenal … wees dankbaar. Blijf God danken.

Danken voor die liefde die Hij eerst aan ons heeft gegeven.
Hij eerst.

“Heer, laat mijn leven zijn als een geurend dankoffer voor Uw aangezicht.”

#liefde #leren #echtleven #dagelijksebroodkruimels

“En ga de weg van de liefde (ahavah), zoals Christus ons liefde (ahavah) heeft gegeven en zich voor ons gegeven heeft, als offer, als een geurige gave voor God.” Efeze 5:2


Auteur

De tekst bij deze kruimel is geschreven door Annemieke van Bochove.
De afbeelding is ontworpen door Marieke Kant.