Wordt gesterkt in de Heere en de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10