Geestelijke zegeningen.
Ben jij weleens stil en kijk je naar de zegeningen die God je heeft gegeven?
De geestelijke zegeningen?

Ik heb een uitdaging voor je vandaag.
Zoek de rust op en lees eens Efeze 1: 1-14 (leg eventueel andere vertalingen ernaast om de betekenis van de lange zinnen te begrijpen).
En probeer eens te onderstrepen met welke geestelijke zegeningen onze Vader jou gezegend heeft (het gedeelte uitprinten kan natuurlijk ook).
Ik geef je een voorzetje. Vergeving. Voorbestemd. Geheiligd….

Hoe reageer jij op deze zegeningen?
De status die God je heeft gegeven / wil geven?
Bespreek de woorden die je hebt opgeschreven met onze Vader en vertel Hem wat het met je doet. Dit is iets tussen jou en de Vader.
Ik bid je een gezegende stille tijd toe.

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend”. Efeziërs 1:3 (NBV)