In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 1:4

Ik weet dat je noch volmaakt, noch zondeloos bent, maar toch ben je heilig en zuiver in Mijn ogen. Als Ik naar je kijk, zie Ik je gehuld in het heldere licht van Mijn gerechtigheid.

 

De tekst bij deze kruimel komt uit onderstaand dagboek ‘Ik ben altijd bij je’ van Sarah Young.