In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. Efeziërs 1:7