Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4:2 (NBV)