Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen.’ Exodus 31:16,17

Als onze Schepper rust nodig heeft om op adem te komen wie zijn wij dan om maar door te gaan?